Tjänster

BOMAN RESTAURERING AB kan hjälpa er med följande tjänster:

 • Antikvarisk förundersökning
 • Bygglovshandlingar
 • Vårdprogram och vårdplaner
 • Antikvariska åtgärdsprogram
 • Brandskyddsplaner för kyrkor
 • Ansökan om ändring av byggnadsminne vid installation av fiber
 • Ansökningar om bidrag till kulturhistoriskt värdefulla byggnader
 • Avloppsansökningar
 • TA-planer
 • Ansökan om markupplåtelser
 • Sakkunnigutlåtanden till domstolar och andra myndigheter

BOMAN RESTAURERING AB utför även:

 • Rådgivning och konsultation
 • Antikvarisk medverkan
 • Puts- och murbruksanalyser
 • Färgundersökningar och färgsättningar