BOMAN RESTAURERING AB genomför ungefär 75-100 projekt per år. Uppdragen är av varierande karaktär; från antikvarisk kontroll vid kyrkoantikvarisk ersättning, färgsättning av äldre byggnader till bygglovshandlingar och sakkunnig kontroll av kulturvärden. Nedan följer en kort presentation av några genomförda projekt. Kontakta gärna oss för ytterligare referenser!